Tell your friends!  Share/Like us on FacebookHet volgende concert

vindt plaats op zondag 15 mei 2022 om 17.00 uur in de St. Vituskerk in Hochelten

 

Met het programma dat medio juni te horen is op het Bach Festival in Leipzig:

 

Claudio Monteverdis „Ave Maris Stella“ aus der Marienvesper

Henry Purcell aus den „Funeral Sentences“: „Man that is born of a woman“ und „In the midst of life"

Johann Ernst Bach „Aus der Tiefe“

Johann Michael Bach „Halt, was du hast“, „Herr, wenn ich nur dich habe“

Johann Christoph Bach „Der Mensch, vom Weibe geboren“

Johann Sebastian Bach BWV 183 „Sie werden euch in den Bann tun“

 

De dan geldende Corona Beschermingsverordening is van toepassing.

De toegang is gratis, maar een donatie wordt vriendelijk gevraagd bij de uitgang.

We kijken uit naar jou!


 


Dierbare BCR-ler, lieve Muziek(Bach)vrienden en -vriendinnen

 

gedurende deze – in vele opzichten – donkere dagen voor Kerstmis wensen wij elkaar doorgaans een meditatieve Advent en een mooi, zinvol Kerstfeest toe. Maar hoe echt en realistisch kan dat zijn in een tijd met zo vele teleurstellingen en vergeefse voorbereidingen voor mooie Abendmusiken en Cantate-uitvoeringen in het bijna voorbije jaar, waarin Covid-19 despotisch dicteerde wat wij mochten doen en wat niet. Elke keer, als wij ontspannen opveerden en vervuld van nieuwe moed en hoop ons op de nabije toekomst richtten, kwam de "heerseres", Covid, met een volgende golf, een nieuwe variant of uitbraak ergens, soms ingeleid en/of veroorzaakt door ons eigen onverantwoorde gedrag, soms zomaar opeens uit zichzelf, maar altijd ongelegen en storend onaangenaam.

 

Er zijn zo vele mooie initiatieven ontwikkeld, die niet gerealiseerd zijn, niet uitgevoerd zijn. Dat kan men een-, tweemaal verwerken, na anderhalf jaar echter wordt het moeilijk.

 

Althans bij mij en bij vele van mijn musicerende vrienden en vriendinnen. Tenslotte: wat men in de keuken met liefde voorbereidt, wil men toch ook graag genieten of genoten zien!

 

Zijn dan de hiervoor genoemde wensen dus overbodig of niet realistisch? Nee, absoluut niet! Integendeel! Ten eerste zijn wij ons door deze extreem slechte situatie meer dan ooit bewust geworden hoezeer wij die muzikale activiteiten nodig hebben en er van genieten. En ook van wat muziek en muziek maken in ons teweeg brengt. Vervolgens: samen werken wij aan de wedergeboorte van normaliteit, misschien een iets gemuteerde – aangepaste – normaliteit, maar een, waarin wij weer intensief en hartstochtelijk muziek maken kunnen en mogen. Laten we daarom, nog duidelijker dan ooit, samen optrekken en vasthouden aan de hoop op en de voornemens tot mooie uitvoeringen van ons programma voor 2022. In januari te beginnen met het opnieuw en met liefde en ongebroken passie voorbereiden van Bach's onvolprezen Magnificat. Als het in januari niet lukt, dan zeker later. Het is Covid, dat verdwijnen moet, niet wij! Misschien vraagt het toch nog meer tijd dan ons lief is, maar één ding staat vast: ook Covid lijdt onder de tand des tijds.

 

Ik wens u allen inderdaad een door gerechtvaardigde hoop en initiatiefrijke energie gekenmerkte advents- en kersttijd toe en verheug mij op een enthousiast weerzien in onze vertrouwde Sint Vituskerk, in een – naar ik van harte hoop en voor u wens – vernieuwend en mooi 2022.

 

met hartelijke groet

 Hans

Lieve Bachvrienden,

 

Musiceren is een geschenk. Het vertolken van Bach is een nog groter geschenk. En dat te mogen realiseren in de St. Vitus kerk in Hoch-Elten is voor ons allen die houden van muziek, Bachs muziek en speciale plaatsen, het "non plus ultra". Achter de St Vitus kerk kijkt men over een zeldzaam mooi, bijna sprookjesachtig gebied: het Rijnland. Binnen is men als in een vertrouwd mooi huis en daarom hebben we de eervolle taak om daar Bachs composities uit te voeren voor iedereen die het horen wil. En zo is de naam "Bach Collegium Rhenanum" het gevolg van onze gemeenschappelijke liefde voor Bach, voor deze kerk, het landschap en onze doelstelling. Een tweede geschenk was en is het, dat zo velen met groot enthousiasme, inzet en toewijding gereageerd hebben en mee doen. Dat maakt elke repetitie en elk concert tot een feest, een feest zonder einde, want telkens komt er een nieuwe episode en een nieuw thema.

 

We zijn met iets heel moois begonnen en elke volgende stap brengt ons nieuwe vreugde. Daarbij staan we nog maar aan het begin. Als men zich realiseert wat nog komen kan, welke prachtige muziek er ook met de wat grotere werken van Johann Sebastian Bach voor instuderen en uitvoeren klaar ligt, kan men begrijpen dat wij, de uitvoerenden, amper kunnen wachten om ermee aan het "werk" te gaan. Net zoals u, die bachs muziek, zoals ook wij, willen meebeleven, met nieuwsgierigheid en vol verwachting deze uitvoeringen tegemoet ziet.

 

Met dank aan pastoor Theo van Doornik en aan de Duits-Nederlandse cultuurvereniging "Liemers-Niederrhein", die ons liefdevol hebben opgenomen en last but not least, met dank aan u, die onze vreugde door uw luisteren naar onze muziek alleen maar groter maakt, wensen wij het Bach Collegium Rhenanum de toekomst die ons allen voor ogen stond en die het hopelijk door inzet en toewijding prestatie zal bereiken.

 

Hans Linnartz

 

Liemers-Niederrhein is een vereniging tot bevordering van culturele contacten tussen Nederland en Duitsland in het grensgebied Liemers.

Sinds 1965 richten we onze maandelijkse uitvoeringen niet slechts op de meer dan 450 leden van onze vereniging, maar tot allen die geïnteresseerd zijn in grensoverschreidende culturele samenwerking. Literatuurlezingen, voordrachten, concerten en excursies prijken op het jaarprogramma dat in 2013 door de samenwerking met het Bach Collegium Rhenanum is uitgebreid.

 

Voor Liemers-Niederrhein is het een eer en verrijking, het statutaire en organisatorische raamwerk te kunnen zijn voor de grote inzet van de zangeressen, zangers en muzikanten onder de deskundige leiding van Hans Linnartz. Johann Sebastian Bach en zijn muziek worden in Nederland en Duitsland op gelijke waarde geschat. De St Vitus kerk te in Hoch-Elten ligt in het hart van de Liemers-regio. Wanneer daar door Duitsers en Nederlanders muziek van J.S. Bach ten gehore gebracht wordt, levert dat in meerdere opzichten een indrukwekkende samenloop met de doelen van Liemers-Niederrhein op.

 

Stoni Scheurer (Voorz. NL)

Edmund Verbeet (Voorz. D)

Fotos: Tom Oosthout

Gabriel's message - Hochelten, 20.05.2018

Georganiseerd door de Duits-Nederlandse cultuurvereniging Liemers-Niederrhein e.V.